GROUNDWORK
GROUNDWORK
GROUNDWORK
GROUNDWORK

GROUNDWORK

Ffederasiwn o elusennau yw Groundwork sy’n gweithio’n lleol ac yn genedlaethol i drawsnewid bywydau yng nghymunedau mwyaf difreintiedig y Deyrnas Unedig.

Gwyliwch ein fideo
Groundwork yn f’ymyl i

Groundwork yn f’ymyl i

Cael gwybod sut rydym ni’n newid lleoedd a bywydau yn eich ardal chi.

DEWIS

Cymryd rhan

P’un a ydych chi’n chwilio am grant i wireddu’ch prosiect cymunedol, eisiau partneru gyda ni i newid bywydau neu eisiau rhoi ychydig o oriau pob wythnos i achos sydd o fudd i’ch cymuned, gall Groundwork eich helpu i wneud rhywbeth arbennig.

Ein heffaith

Rydym ni’n helpu pobl i gyflawni miloedd o brosiectau pob blwyddyn. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig, rydym ni wedi:

Buddsoddi£88 miliwnmewn cymunedau er mwyn newid lleoedd a bywydau

Buddsoddi
£88 miliwn
mewn cymunedau er mwyn newid lleoedd a bywydau

Cynorthwyo24,000o grwpiau cymunedol i wella’r mannau lle maen nhw’n byw

Cynorthwyo
24,000
o grwpiau cymunedol i wella’r mannau lle maen nhw’n byw

Ysbrydoli400,000o ddiwrnodau o weithgarwch gwirfoddol gan oedolion a phobl ifanc

Ysbrydoli
400,000
o ddiwrnodau o weithgarwch gwirfoddol gan oedolion a phobl ifanc

Cofrestru i gael diweddariadau

Cofrestru i glywed mwy am yr hyn rydym ni’n ei wneud yn lleol ac yn genedlaethol.

Cofrestru nawr