We Care yn cael dechrau gwych

We Care yn cael dechrau gwych

Mae Gofalwn yn brosiect newydd a ariennir drwy Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru ac mae’n cael ei ddarparu gan Groundwork Gogledd Cymru yn Wrecsam a Gwynedd.

Toyota Thrive

Toyota Thrive

Mae Groundwork Gogledd Cymru yn falch iawn o weithio gydag Ymddiriedolaeth Elusennol Toyota Manufacturing UK Charitable Trust a Chyngor Sir y Fflint unwaith eto eleni.