Rydym ni’n defnyddio polisi ac ymchwil i gefnogi ein tri nod craidd:

  • Gwella rhagolygon pobl
  • Creu lleoedd gwell
  • Hybu byw a gweithio mewn ffordd wyrddach

Daw llawer o’n hadroddiadau’n uniongyrchol o’r hyn a ddysgwyd o’n prosiectau a’n rhaglenni. Rydym ni hefyd yn comisiynu ac yn cyflawni ymchwil wreiddiol er mwyn ychwanegu at y sylfaen dystiolaeth ar gyfer ein gwaith ni ac i’w rhannu â gwneuthurwyr polisi sydd mewn sefyllfa i newid pethau er gwell.

Ein hymchwil a’n hadroddiadau