Cysylltu â Groundwork UK

I gael gwybodaeth am raglenni, partneriaethau, ymgyrchoedd a gweithgarwch cenedlaethol, cysylltwch â Groundwork UK.

Groundwork UK, Lockside, 5 Scotland Street, Birmingham, B1 2RR

info@groundwork.org.uk

0121 236 8565

Cysylltu â’ch Ymddiriedolaeth Groundwork leol

I gael gwybodaeth am bartneriaethau, gweithgarwch, prosiectau, cyfleoedd gwirfoddoli a chyfleoedd gwaith lleol, cysylltwch â’ch Ymddiriedolaeth Groundwork leol.

I gael gwybod mwy am Groundwork yn agos i chi:

GROUNDWORK YN AGOS I MI

Hyb y cyfryngau

Os ydych yn newyddiadurwr, yn flogiwr neu’n awdur ac yr hoffech wybod mwy am Groundwork, ewch i hyb y cyfryngau:

HYB Y CYFRYNGAU


Groundwork mewn gwledydd tramor

Sefydlwyd Groundwork yng ngogledd-orllewin Lloegr, ond mae ein dull gweithio a’n gweledigaeth wedi cael eu mabwysiadu ar draws y Deyrnas Unedig a chan chwaer-sefydliadau yn yr Unol Daleithiau a Japan

Groundwork yr Unol Daleithiau

Groundwork Japan