Yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd gwaith yn gysylltiedig â STEM am hyd at 26 wythnos .

8 wythnos o hyfforddiant mewnol gyda Groundwork Gogledd Cymru yn cynnig amryw o achrediadau;

· Arlwyo
· Gofal Cwsmeriaid
· Adwerthu
· Iechyd a Gofal Cymdeithasol
· Cadwraeth / Gweithgareddau Awyr Agored
· Gwaith pren
· Sgiliau TG a chyfathrebu

Ar ôl 8 wythnos o hyfforddiant mewnol, bydd cyfranogwyr yn symud i leoliadau gwaith gyda chyflogwyr allanol sy’n addas i’w sgiliau
unigol.

Nod y rhaglen yw gweithio tuag at gyfleoedd gwaith go iawn ond ni allwn warantu hyn.

Cysylltwch â Lisa neu Teleri 01978 757 524 lisa.jones@groundworknorthwales.org.uk |Teleri.jones@groundworknorthwales.org.ukThrive Cym