TRAC

TRAC

Mae TRAC 11-24 yn brosiect sy’n cefnogi pobl ifanc 11-24 oed sy’n ymbellhau o fyd addysg ac yn debygol o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Ein Gardd Gefn

Ein Gardd Gefn

Ein Gardd Gefn yw Prosiect sy’n cael ei ariannu gan y Loteri yng Nghei Connah, Sir y Fflint. Nod y rhaglen yw grymuso cymunedau i wella eu hamgylchedd naturiol ar gyfer cenedlaethau heddiw a’r dyfodol. Mae Ein Gardd Gefn yn rhan o raglen ehangach Creu Eich Lle, y Gronfa Loteri Fawr. Rydym eisiau gweithio gyda mudiadau ac unigolion lleol i gyflawni amcanion y prosiect, felly os hoffech gymryd rhan mae croeso i chi gysylltu â ni!

Afonydd Iach

Afonydd Iach

Fel rhan o’n Academi Werdd, mae’r Rhaglen Afonydd Iach yn ymgysylltu pobl ifanc mewn gwaith cadwraeth afonydd lleol drwy gyfleoedd gwirfoddoli, dyddiau gofal afonydd cymunedol a hyfforddiant achrededig.

Wood2Work

Wood2Work

Nod Wood2Word (W2W) yw rhoi I’r rheini y mae angen y mwyaf o gymorth arnynt brofiadau gwaith ymarferol a chadaranhaol sydd wedi’u cynllunio er mwyn eu symud ymlaen i brentisiaethau, hyfforddiant pellach neu gyflogaeth.

Routes 2 Life

Routes 2 Life

Mae Routes 2 Life (R2L) yn gwneud yn hyn a ddywed ei nw – darparu rhaglen addysg a datbygiad sgiliau i oedolion a phobl ifanc sy’n ddifreintiedig ac yn aml yn agored i niwed fel ffordd gadarnhaol ymlaen.

Timau Gwyrdd

Timau Gwyrdd

Mae ein Timau Gwyrdd yn ymgysylltu â phobl ifanc ac oedolion difreintiedig i ddatblygu gofodau gwyrdd ar gyfer y gymuned tra’n cael profiad gwaith amhrisiadwy a meithrin hunan-barch ar yr un pryd.

Gofal Gwyrdd

Gofal Gwyrdd

Fel rhan o Menter Werdd, mae ein Tîm Gofal Gwyrdd yn darparu gwasanaethau tirweddu sy’n galluogi pawb a phopeth i elwa - y dirwedd, sgiliau, cyflogaeth a gweithgareddau ehangach Groundwork Cymru.