Creu yn y Coed

Creu yn y Coed

Mae Creu yn y Coed yn gwrs dysgu am ddim i rieni a phlant, a gynhelir dros 8 sesiwn awr a hanner o hyd mewn cymunedau lleol.

TRAC

TRAC

Mae TRAC 11-24 yn brosiect sy’n cefnogi pobl ifanc 11-24 oed sy’n ymbellhau o fyd addysg ac yn debygol o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Ein Gardd Gefn

Ein Gardd Gefn

Ein Gardd Gefn yw Prosiect sy’n cael ei ariannu gan y Loteri yng Nghei Connah, Sir y Fflint. Nod y rhaglen yw grymuso cymunedau i wella eu hamgylchedd naturiol ar gyfer cenedlaethau heddiw a’r dyfodol. Mae Ein Gardd Gefn yn rhan o raglen ehangach Creu Eich Lle, y Gronfa Loteri Fawr. Rydym eisiau gweithio gyda mudiadau ac unigolion lleol i gyflawni amcanion y prosiect, felly os hoffech gymryd rhan mae croeso i chi gysylltu â ni!

Afonydd Iach

Afonydd Iach

Fel rhan o’n Academi Werdd, mae’r Rhaglen Afonydd Iach yn ymgysylltu pobl ifanc mewn gwaith cadwraeth afonydd lleol drwy gyfleoedd gwirfoddoli, dyddiau gofal afonydd cymunedol a hyfforddiant achrededig.

Wood2Work

Wood2Work

Nod Wood2Word (W2W) yw rhoi I’r rheini y mae angen y mwyaf o gymorth arnynt brofiadau gwaith ymarferol a chadaranhaol sydd wedi’u cynllunio er mwyn eu symud ymlaen i brentisiaethau, hyfforddiant pellach neu gyflogaeth.